داغ ترین ثبت نام ها: HSE | دوره عادی Piping | وبینار پایپینگ | OLGA | SIL/Study | ایمنی فرایند PSM | کنفرانس نظام مالی | CFTe | Comsol | GEANT4 | همکاران سیستم
 
 گفتگو زنده با کارشناسان
رافابس سیستم
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
1395/12/16-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
1395/11/26-تهران
توسط: موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
کار تیمی با رویکرد مدل جهانی DISC
1395/11/26-تهران
توسط: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
آموزش ارزیابی مشاغل به روش هِی
1395/11/6-تهران
توسط: رایان راهبرد چابک
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
تجزیه و تحلیل شغل با روش O'NET
1395/11/11-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
تکنیک های نیازسنجی آموزشی
1395/11/2-تهران
توسط: سازمان مديريت صنعتي
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
کارگاه ارزشیابی مشاغل براساس مدل IPE
1395/11/7-تهران
توسط: سازمان مديريت صنعتي
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
برونسپاری حرفه ای Professional IT Outsourcing
1395/11/1-تهران
توسط: رافابس سیستم
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
سمینار چگونه کارکنان با انگیزه داشته باشیم
1395/11/7-تهران
توسط: شرکت شایگان پویان آینده
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
چهاردهمین کارگاه اکسل تخصصی- گروه اکسل پدیا- بهمن ماه1395- تهران
1395/11/1-تهران
توسط: اکسل پدیا
تعداد استخدام های مرتبط : 8 مورد
دوره آموزشی جانشین و جایگزین پروری در سازمان
1395/11/9-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل - دیپلماسی تجاری
1395/11/11-تهران
توسط: مرکز آموزش بازرگانی
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
گزارشگری مالی بین المللی - با رویکرد آمادگی آزمون DipIFR
1395/10/30-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
کارگاه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
1395/10/16-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
 1 2 3 4 5 6 7  >