برترین رویدادهای آموزشی
معتبرترین موسسات آموزشی
در ۷ سال گذشته سعی کرده ایم برترین دوره های آموزشی برگزارشده توسط معتبرترین موسسات آموزشی را گلچین نماییم تا مدیران و کارشناسان آموزش و منابع انسانی، سریع تر و با اطمینان بیشتر برای ثبت نام خود و کارکنانشان تصمیم بگیرند
» ثبت نام کنید » وارد شوید » دانش‌بنیان‌ها
در شبکه های مجازی به ما پیام دهید:
2500000 ریال
مهندس محسن معماری
مدیر خدمات آزمایشگاه
1397/02/25-تهران
رزرو صندلی | نظرات
14600000 ریال
نیما آزادی
مدرس تحلیل تکنیکال
1397/2/6-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
7500000 ریال
سعید ونکی
كارشناسی ارشد فاينانس London Business School
1397/02/15-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
رامین قاسمی‌اصل
دکتری مهندسی مکانیک
رزرو صندلی | نظرات
15500000 ریال
دکتر عباس محمدخانی
دکتری مدیریت سیستم و بهره وری
1397/01/21-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات (1)
3000000 ریال
مهندس امیدرضا ریاحی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
1397/02/06-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
500000 ریال
همایون حصیمی
مهندس مکانیک
1397/02/22-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3600000 ریال
علیرضا قندچی
دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
1397/01/27-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
4200000 ریال
مهندس صالح سجودی
کارشناس ارشد پایپینگ Piping
1397/03/23-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4200000 ریال
مهندس صالح سجودی
کارشناس ارشد پایپینگ Piping
1397/02/26-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4100000 ریال
حسنا خاکزاد
به همراه 1 مدرس دیگر
1397/6/1-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
5000000 ریال
مراد احمدی پور
دکتری
1397/02/26-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (2)
یاسر متحدین
مدرس حرفه ای کوچینگ
رزرو صندلی (1) | نظرات
3000000 ریال
مهندس امیدرضا ریاحی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
1397/02/06-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات (1)
4000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1397/01/26-تهران
رزرو صندلی | نظرات
900000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
1396/12/25-آنلاین
رزرو صندلی (12) | نظرات (1)
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/15-تهران
رزرو صندلی (43) | نظرات (15)
3500000 ریال
مهندس یوسف اکبری
کارشناسی ارشد مکانیک
1397/03/30-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4000000 ریال
مهندس مهدی باقری
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
1397/02/12-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/06-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3500000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/14-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/03/25-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/13-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/03/14-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3500000 ریال
مهندس یوسف اکبری
کارشناسی ارشد مکانیک
1397/03/16-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/03/09-تهران
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/12/10-0
رزرو صندلی | نظرات
ریال
دکتر امیرعباس امامی
مشاور مالی
1397/01/29-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/20-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/03/3-تهران
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/01/24-مجازی
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/2/8-
رزرو صندلی | نظرات
5700000 ریال
گرشاسب خزائنی
دکتری از دانشگاه علم و صنعت
1397/2/16-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
5500000 ریال
محمد مهدی سمواتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
1397/2/9-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
6610000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/4/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/12/6-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4,000,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/2/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2,780,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/6/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
8,900,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/8/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2,600,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/5/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
850,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/5/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/6/19-تهران
رزرو صندلی | نظرات
7350000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/4/8-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5300000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/12/6-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5,600,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/3/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
1,780,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/6/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
7,900,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/6/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/5/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
1,500,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/5/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1394/6/19-تهران
رزرو صندلی | نظرات
محمد رمضانی
مدرس مدیریت فرایندها
رزرو صندلی | نظرات
محمد رمضانی
مدرس مدیریت فرایندها
رزرو صندلی | نظرات
5800000 ریال
سعید ونکی
كارشناسی ارشد فاينانس London Business School
1397/02/15-تهران
رزرو صندلی | نظرات
7200000 ریال
سعید ونکی
كارشناسی ارشد فاينانس London Business School
1397/20/18-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
5000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1397/01/27-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
5000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1397/02/01-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5100000 ریال
محمدرضا بکتاش
کارشناس ارشد تحلیل تنش - مهندس مکانیک
1397/01/29-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5280000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/01/29-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3,200,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/01/26-تهران
رزرو صندلی | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/01-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات (1)
تماس بگیرید ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/15-تهران
رزرو صندلی (9) | نظرات (3)
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/04/01-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات (3)
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/04/01-تهران
رزرو صندلی | نظرات (1)
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/15-تهران
رزرو صندلی | نظرات
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
رزرو صندلی | نظرات
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
رزرو صندلی | نظرات
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
رزرو صندلی | نظرات
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
رزرو صندلی | نظرات
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
رزرو صندلی | نظرات
احسان فتحی
دکتری مهندسی مکانیک
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/01/27-0
رزرو صندلی | نظرات
ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1397/02/05-0
رزرو صندلی | نظرات
120000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/12/25-0
رزرو صندلی (3) | نظرات
80000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
1396/12/25-0
رزرو صندلی (3) | نظرات
80000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
1396/12/25-0
رزرو صندلی | نظرات
 1 2 3 4 5 6 7  > 
نماد اعتماد الکترونیکی به شما قدرت خرید می‌دهد
این وبسایت محصول رافابس سیستم است
جدیدترین رویدادهای آموزشی کسب و کار لیست موسسات معتبر آموزشی در ایران نرم افزار مدیریت مالی آنلاین نرم افزار مدیریت منابع انسانی ابری استخدام‌های رافابس سیستم