برترین رویدادهای آموزشی
معتبرترین موسسات آموزشی
در ۷ سال گذشته سعی کرده ایم برترین دوره های آموزشی برگزارشده توسط معتبرترین موسسات آموزشی را گلچین نماییم تا مدیران و کارشناسان آموزش و منابع انسانی، سریع تر و با اطمینان بیشتر برای ثبت نام خود و کارکنانشان تصمیم بگیرند
» ثبت نام کنید » وارد شوید
در شبکه های مجازی به ما پیام دهید:
15500000 ریال
دکتر عباس محمدخانی
دکتری مدیریت سیستم و بهره وری
1396/12/8-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات (1)
5000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1396/12/9-تهران
رزرو صندلی | نظرات
12500000 ریال
نیما آزادی
مدرس تحلیل تکنیکال
1397/1/23-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
3000000 ریال
مهندس امیدرضا ریاحی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
1396/12/10-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات (1)
4900000 ریال
دکتر محسن ریاضی
معاونت برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی
1397/2/19-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
از ۵۰۰۰۰۰ ریال
احسان طریقت
به همراه 2 مدرس دیگر
1396/12/9-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
5200000 ریال
محمدرضا شاکری
معاونت ارز بانک صادرات
1397/2/17-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/5/31-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (2)
900000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
1396/11/30-تهران
رزرو صندلی (11) | نظرات (1)
تماس بگیرید ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/30-تهران
رزرو صندلی (7) | نظرات (3)
4900000 ریال
محمد مهدی سمواتی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
1396/11/25-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
15500000 ریال
معین طاهر زاده
قائم‌مقام مدیرعامل آکادمی توف
1396/12/5-تهران
رزرو صندلی | نظرات (8)
2250000 ریال
سید وحید طباطبایی
به همراه 2 مدرس دیگر
1396/11/25-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4500000 ریال
احمد غفارزاده
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
1396/11/28-تهران
رزرو صندلی | نظرات (1)
7400000 ریال
علیرضا غیاثی
کارشناس صنایع غذایی
1396/11/23-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
752000 ریال
عبدالرضا حافظی
مدیرعامل توسعه راه حل های منابع انسانی
1396/11/15-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/15-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات (3)
4000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1396/11/21-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5200000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/11-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
2990000 ریال
امیرحسین امیری
به همراه 2 مدرس دیگر
1396/11/12-تهران
رزرو صندلی | نظرات
3500000 ریال ( تا 18 بهمن با 25 درصد تخفیف ) ریال
مهندس امیدرضا ریاحی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
1396/11/26-تهران
رزرو صندلی (6) | نظرات
4800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/28-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
7200000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/12/9-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
5000000 ریال
دکتر پیمان مولوی
مشاور تامین مالی و سرمایه
1396/11/24-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
7600000 ریال
محسن پیوسته
دکتری مدیریت استراتژیک
1396/11/27-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
تماس بگیرید ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/15-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (1)
تماس بگیرید ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/15-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (1)
4200000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/8-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5800000 ریال
عباس گمار
رئیس ادارۀ ارزشیابی تامین سرمایه نوین
1396/11/1-تهران
رزرو صندلی | نظرات
950000 ریال
فرزین فردیس
مدرس حرفه ای فروش و فنون مذاکره
1396/11/11-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/15-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
18500000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/6-تهران
رزرو صندلی | نظرات
100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/30-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
6200000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/20-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2650000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/29-تهران
رزرو صندلی | نظرات
8100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/27-تهران
رزرو صندلی | نظرات
2500000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/28-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
تماس بگیرید ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/30-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات (5)
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/30-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات (1)
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/11/26-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
8500000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/18-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
2500000 ریال
اصغر امیری
به همراه 2 مدرس دیگر
1396/10/6-تهران
رزرو صندلی | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/30-تهران
رزرو صندلی | نظرات (1)
1750000 تا تاریخ 1396/9/1 ریال
امیرحسین حدادیان
DBA
1396/9/23-تهران
رزرو صندلی | نظرات
*** ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/24-تهران
رزرو صندلی | نظرات
14000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
تهران
رزرو صندلی | نظرات
4140000 ریال
عبدالرضا حافظی
مدیرعامل توسعه راه حل های منابع انسانی
1396/9/18-تهران
رزرو صندلی (6) | نظرات (1)
300000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
1396/10/29-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
80000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
مجازی
رزرو صندلی (3) | نظرات
8100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
تهران
رزرو صندلی | نظرات
8100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/10/4-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5700000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/21-تهران
رزرو صندلی (2) | نظرات
4900000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/27-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5100000 ریال
مسعود شاعف
ادمین PDMS - مهندس مکانیک سیالات
1396/9/25-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
5200000 ریال
گرشاسب خزائنی
دکتری از دانشگاه علم و صنعت
1396/9/11-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
752000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/26-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
80000 ریال
فرزاد رعایت صنعتی
دکترای مهندسی صنایع
تهران
رزرو صندلی (4) | نظرات
2800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/22-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (1)
10000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/2-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
18300000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/2-تهران
رزرو صندلی | نظرات
19500000 ریال
عبدالرضا حافظی
مدیرعامل توسعه راه حل های منابع انسانی
1396/8/29-تهران
رزرو صندلی (8) | نظرات (1)
752000 ریال
عبدالرضا حافظی
مدیرعامل توسعه راه حل های منابع انسانی
1396/8/21-تهران
رزرو صندلی (3) | نظرات
1400000 ریال
علیرضا قندچی
دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
آنلاین
رزرو صندلی (5) | نظرات (2)
5100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/30-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات
4800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/29-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5800000 ریال
علیرضا قندچی
دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه علم وصنعت
1396/9/23-تهران
رزرو صندلی (5) | نظرات
5100000 ریال
محمدرضا بکتاش
کارشناس ارشد تحلیل تنش - مهندس مکانیک
1396/9/22-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5200000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/8/27-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/22-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4700000 ریال
مهندس علی رضایی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
1396/10/6-تهران
رزرو صندلی | نظرات
9000000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/7-تهران
رزرو صندلی | نظرات
580000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/9-تهران
رزرو صندلی | نظرات
8800000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/11-تهران
رزرو صندلی | نظرات
5100000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/23-تهران
رزرو صندلی | نظرات
4,200,000 ریال
مدرس مدعو
بزودی اعلام خواهد شد
1396/9/2-تهران
رزرو صندلی (1) | نظرات (1)
 1 2 3 4 5 6 7  > 
در صدد هستیم تا نماد اعتماد الکترونیکی را تمدید نمائیم