برترین رویدادهای آموزشی
معتبرترین موسسات آموزشی

ارزشگذاری سهام شرکتها

ارزشگذاری سهام شرکتها با هزینه 5800000 ريال توسط موسسه گروه مالی شریف برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 24 ساعت ادامه یابد. این دوره به نشانی تهران برگزار خواهد گردید

هزینه: 5,800,000 ريال

برنامه آموزشي:

مفاد آموزش دوره به شرح ذيل مي باشد:

رياضيات مالي
بررسي تحليل های مالي
انواع هزينه سرمايه (نرخ تنزيل) و روش های محاسبه
روش های برآورد نرخ رشد و محرک های ارزش
مفاهيم ارزشگذاری
مدل های ارزشگذاری شرکت ها
روش انتخاب مدل های ارزشگذاری و تعيين مدل بهينه
ارزشگذاری پروژه ها و طرح های توسعه و تأثير آن در ارزش شرکت
آشنايي با مدل های مبتني بر دارائي، ارزش خالص دارائي ها(NAV)
آشنايي با مدلهای تنزيل جريان های نقدی ( FCFF، FCFE ، DDM،...)
آشنايي با مدلهای نسبي و روش صحيح محاسبه و بکارگيري ضرائب
به همـراه موردکـاوی: ارزشگـذاری شـرکت های توليـدی، خدماتـي،
واسطه گری مالي، طرح توسعه شرکت و ....
اهداف دوره:
در پايان دوره، شرکت کنندگان به آگاهي های لازم در زمينه های زير دست خواهند يافت:

شناخت مفاهيم مختلف ارزش
آشنايي با روش ها و مدل های مختلف ارزشگذاری شرکت ها
آشنايي با روش های ارزشگذاری بنيادی
آشنايي با روش های ارزشگذاری نسبي و مقايسه ای
آشنايي با ارزشگذاری پروژه ها
نحوه محاسبه هزينه سرمايه
آشنايي با مفاهيم سناريونگاری
آگاهي از مسائل خاص ايران در زمان ارزشگذاری
روش شناسي

روش آموزش دوره مبتني بر مباحثه، مطالعه موردی و تمرين است.

مخاطبين:
کارشناسان و مديران:

سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار
سازمان خصوصي سازي
شرکت فرابورس
شرکت بورس کالا
شرکت های کارگزاری
شرکت های سرمايه گذاری
امور سرمايه گذاري و سهام کليه شرکت ها
بانک ها و موسسات مالي و اعتباری
شرکت های بيمه
شرکت های پتروشيمي و پالايشگاه ها
شرکت های هلدينگ
شرکت های مشمول اصل 44

ارزشگذاري را می توان وجه مشترك تمام فعالیت هاي مالی دانست. سرمایه گذاري، تأمین مالی و انجام امور مالی شرکتی هریک به گونه اي ارزشگذاري را بخشی از فرآیند عملیاتی و اجرائی خود در نظر می گیرند. ارزشگذاري، عبارت است از تخمين ارزش يك دارايي، بر اساس مقايسه آن دارايي با دارايي هاي مشابه و يا بر اساس ارزش فعلي متغيرهايي كه بازده آتي دارايي به آنها بستگي دارد. همچنين نقش ارزشگذاري در سه حوزه مديريت پرتفوي، تحليل تملك شركت ها و مباحث مالي شركتي مورد توجه مي باشد. شناخت شركت، پيش بيني عملكرد شركت و انتخاب مدل ارزشگذاري ، مراحل اصلی و نخست فرآیند ارزشگذاری می باشد. در این دوره آموزشی 3 روزه سعی بر این است تا شرکت کنندگان با تحصيل اطلاعات اقتصادي و نيز اطلاعات مالي شركت ها، با فرآیند ارزشگذاری سهام آنها آشنا شوند.

مدت: 24 ساعت

دوره آموزشی ارزشگذاری سهام شرکتها جهت ارتقا سطح مهارت بازار سهام ، واسطه گری مالی ، روش های برآورد نرخ رشد ، محرک ارزش ، تحلیل های مالی ، نرخ تنزیل ، روش های ارزشگذاری بنیادی ، محاسبه هزینه سرمایه ، مفاهیم سناریونگاری ، مدل های نسبی ، مدل های ارزشگذاری ، سهام ، بورس ، ریاضیات مالی ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل مدیر مالی ، کارشناس مالی ، مشاوران مالی و اقتصادی ، مشاور مالی ، کارشناس سازمان بورس ، کارگزار ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت مالی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

مکان: تهران

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
آیا شما یک شرکت دانش‌بنیان هستید؟
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems
» مدرس
مدیرعامل شرکت امین آفاق