مالی و حسابداری نفت و گاز منابع انسانی مهندسی صنایع اکسل مدیریت بازرگانی فروش و بازاریابی

تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با ETAP

دوره آموزشی تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با ETAP با هزینه تماس بگیرید ريال توسط موسسه مرکز آموزش مهندسی MeM برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست از تاریخ 1396/10/15 شروع شده و به مدت 138 ساعت ادامه یابد. این دوره در شهر تهران و به نشانی مرکز آموزش مهندسی MeM برگزار خواهد گردید

هزینه: تماس بگیرید

دوره آموزشی تربیت کارشناس طراحی پلنت های صنعتی با ETAP جهت ارتقا سطح مهارت پلنتهای صنعتی ، آنالیز خازن گذاری ، ژنراتور ، MV و LV ، اتصال کوتاه DC ، باطری سایزینگ ، حفاظت کاتدیک ، Heat Tracing ، ETAP ، PPE کد تابلو ، آنالیز Arc Flash ، سایزینگ کلید ها ، تهیه Load List ، نرم افزار ETAP ، Balance Load List ، Overall SLD ، ترسیم SLD ، آنالیز پخش بار ، سایزینگ کابل و ترانسفورماتور ، آنالیز اتصال کوتاه ، ترانسفورماتور ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل الکترونیک ، مهندس الکترونیک ، کارشناس برق قدرت ، برق قدرت ، مهندس برق ، برق ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مهندسی برق ، مهندسی الکترونیک ، مهندسی کنترل و ابزار دقیق ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

مدت: 138 ساعت

مکان: تهران - مرکز آموزش مهندسی MeM

شروع: 1396/10/15

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems