برترین رویدادهای آموزشی
معتبرترین موسسات آموزشی

کارگاه آموزشی قانون کار برای مدیران

کارگاه آموزشی قانون کار برای مدیران با هزینه 1680000 ريال توسط موسسه مرکز مالی ایران برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 6 ساعت ادامه یابد. این دوره به نشانی خ حافظ ساختمان بورس، طبقه ۱۶ برگزار خواهد گردید

هزینه: 1,680,000 ريالمعرفی دوره
هر بنگاه اقتصادی فارغ از حوزه فعالیت خود به استفاده از نیروی کار نیازمند است. نظر به نابرابری موقعیت کارگر و کارفرما، قانونگذار در روابط کارگر و کارفرما
دخالت کرده و آزادی قراردادی که در عرصههای دیگر وجود دارد را در اغلب موارد در راستای حمایت از کارگر محدود کرده است. این محدودیت آزادی قراردادها در
روابط کار و پیشبینی برخی تکالیف بر عهده کارفرما باعث میشود که تنظیم صحیح روابط کارگر و کارفرما در یک بنگاه اقتصادی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار
شود. اگر به این موضوع این واقعیت هم افزوده شود که الزامات بیمههای اجتماعی نیز تکالیف مضاعفی را بر عهده کارفرما قرار داده است الجرم باید نتیجه گرفت که
به واسطه سهم باالی هزینههای نیروی کار در بنگاههای اقتصادی آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و الزامات، تعهدات و تکالیفی که این
قوانین و مقررات برای کارفرما ایجاد میکند، برای هر مدیری امری الزم و ضروری است.
سرفصل های دوره
 قرارداد کار
 کتبی و شفاهی
 دائم، موقت، کارمعین
 قراردادهای کار خاص )مشاغل سخت، مشاغل فراتر از ساعت کار(
 قراردادهای کار مستقیم یا پیمانکاری
 کارآموزی و کار افتخاری
 حقوق و دستمزد
 محاسبه حقوق و افزایش سالیانه
 اضافه کار
 حق سرپرستی، حق مدیریت، فوقاالعاده شغل، کارانه
 پرداختها و پاداشهای غیرنقدی
 خرید مرخصی
 بیمه کار
 احتساب حق بیمه
 موارد شمول و معافیت از بیمه اجباری
 تکلیف موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی
 پایان رابطه کار
 فسخ
 استعفا
 فوت
 اخراج
 تعلیق

مدرس دوره
 جناب آقای دکتر واشقانی
 مدرس و مشاور حقوقی

مخاطبین دوره
 مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره بنگاههای اقتصادی
 مدیران مالی و اداری بنگاههای اقتصادی
 مدیران منابع نیروی انسانی بنگاههای اقتصادی

امکانات دوره
 اعطای گواهینامه حضور در دوره آموزشی از مرکز مالی ایران
 بسته آموزشی
 پذیرایی: میان وعده و ناهار

مدت: 6 ساعت

دوره آموزشی کارگاه آموزشی قانون کار برای مدیران جهت ارتقا سطح مهارت قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل مدیر منابع انسانی ، مدیر مالی ، مدیرعامل ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های حسابداری ، مدیریت مالی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

مکان: خ حافظ ساختمان بورس، طبقه ۱۶

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
آیا شما یک شرکت دانش‌بنیان هستید؟
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems