مالی و حسابداری نفت و گاز منابع انسانی مهندسی صنایع اکسل مدیریت بازرگانی فروش و بازاریابی

سیویل واحدهای نفتی و صنعتی CE

دوره آموزشی سیویل واحدهای نفتی و صنعتی CE با هزینه *** ريال توسط موسسه مرکز آموزش مهندسی MeM برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست از تاریخ 1396/11/30 شروع شده و به مدت 90 ساعت ادامه یابد. این دوره در شهر تهران و به نشانی مرکز آموزش مهندسی MEM برگزار خواهد گردید

هزینه: ***

دوره آموزشی سیویل واحدهای نفتی و صنعتی CE جهت ارتقا سطح مهارت سیویل ، Corridor ، Tool Plate ، Assembly ، تولید اتوماتیک نقشه های پلان ، ضوابط محیط زیست ، طراحی تسطیح محوطه ، Rough Grading Layout ، دفع آب های آلوده صنعتی ، دفع رواناب ، Flood Control System ، Soak away pit ، Evaporation pit ، مفهوم ITP ، NIOC ، مقاطع عرضی ، طراحی پلان مسیر ، Topographical Map ، CE ، EPC ، MDR ، تهیه مدارک مهندسی ، مدارک پایه طراحی ، SOW ، آشنایی با وظایف بخش سیویل ، آشنایی با DCC ، نقشه های توپوگرافی ، مدلسازی زمین ، فایلهای برداشت زمین ، ورود اطلاعات نقشه برداری ، نرم افزار Civil 3D ، نرم افزار Auto CAD ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل مهندس عمران ، کارشناس عمران ، طراح واحد صنعتی ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مهندسی عمران ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

مدت: 90 ساعت

مکان: تهران - مرکز آموزش مهندسی MEM

شروع: 1396/11/30

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems