مالی و حسابداری نفت و گاز منابع انسانی مهندسی صنایع اکسل مدیریت بازرگانی فروش و بازاریابی

مهارتهای تصمیم گیری و تصمیم سازی

دوره آموزشی مهارتهای تصمیم گیری و تصمیم سازی با هزینه 900000 تا تاریخ 1396/9/10 ريال توسط موسسه جامعه متخصصان برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست از تاریخ 1396/9/30 شروع شده و به مدت 4 ساعت ادامه یابد. این دوره در شهر تهران و به نشانی تهران برگزار خواهد گردید

هزینه: 900000 تا تاریخ 1396/9/10

مدت: 4 ساعت

مکان: تهران - تهران

شروع: 1396/9/30

پایان: 1396/9/30

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems