مالی و حسابداری نفت و گاز منابع انسانی مهندسی صنایع اکسل مدیریت بازرگانی فروش و بازاریابی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015
1396/12/8-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
مدیریت تولید و تفکر ناب
1396/11/30-تهران
توسط: مرکز آموزش مجازی صنعتی
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
1396/11/25-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
سرممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001
1396/12/5-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
آشنایی با مدل های روز منابع انسانی
1396/11/15-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل
1396/12/9-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
الزامات و مستندسازی استاندارد IATF 16949:2016
1396/11/27-تهران
توسط: توف آكادمي
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات
1396/11/8-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
1396/10/29-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
اصول تنظیم قراردادها و پیمانهای داخلی
1396/10/28-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
تشریفات رفتاری و افزایش مهارتهای مذاکره و فروش
1396/9/23-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 6 مورد
مربیگری کوچینگ - Personal Coaching
1396/9/18-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
مجازی ترسیم و آنالیز نقشه جریان ارزش VSM
مجازی
توسط: مرکز آموزش مجازی صنعتی
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
درس مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP
تهران
توسط: مرکز آموزش مجازی صنعتی
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
آشنایی با صورت جریان وجوه نقد
1396/9/22-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
دور هجدهم مدیریت حرفه ای منابع انسانی
1396/8/29-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
 1 2 3 4 5 6 7  >