راهکارهای جامع ارشن

ایران/تهران/تهران

راهکارهای جامع ارشن

راهکارهای جامع ارشن در سال 1393 به ثبت رسید تا پاسخی به نیاز روزافزون سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، به منظور تصمیم‌گیری درست و به موقع در انجام معاملات باشد. این شرکت با الهام از پیشروان و بزرگان این حوزه در جهان و با سرمایه‌گذاری کارگزاری نهایت‌نگر، تولید راهکارهای نرم‌افزاری شایسته به منظور توسعه‌ی خدمات حرفه‌ای آن کاگزاری بیشتر » 

کلیه شغل ها

ایران/تهران/تهران
توسط: راهکارهای جامع ارشن
 

تماس با ما