مهندسی پارسیان الکترونیک پژوهش

تهران

مهندسی پارسیان الکترونیک پژوهش

در سال ۱۳۷۹ به همت جمعی از مهندسین و کارشناسان الکترونیک، شرکت مهندسی پارسیان الکترونیک پژوهش به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۰ باپشتوانه سالها تجربه در عرضه قطعات الکترونیکی آغاز فعالیت رسمی خود را اعلام و با تاٌمین و ارائه قطعات مورد نیاز صنعت الکترونیک جایگاه ویژه و قابل تاملی راکسب نموده تا جایی که امروز در اکثر مراکز استانی و شهرهای بیشتر » 

کلیه شغل ها

تماس با ما