شرکت کارن

گروه کارن از سال 1385 با تجارب موسسین و هم فکری کارشناسان با سابقه و مجرب، به عنوان مجموعه ای گروه فنی، مهندسی و بازرگانی در حوزه های زیر تشکیل گردید:

شرکت عدالت روشن
شرکت کارن موتورگلستان
شرکت توسعه تجارت کارن خودرو
شرکت رهنورد تجارت کارن
شرکت شاهوار تجارت اعتماد
شرکت توسعه تجارت شاهوار
گروه کارن پس از بیشتر » 

کلیه شغل ها

ایران-تهران-تهران
توسط: شرکت کارن
 

تماس با ما