تماس با ما

جهت برقراری ارتباط با پورتال تخصصی برآورده سازی نیازهای آموزشی می توانید از مسیرهای زیر اقدام نمایید مدیریت پشتیبانی s u p p o r t @ m e e t n e e d . i r نشانی خيابان گلبرگ – خيابان 49 – خيابان شهيد حميد غيبي - خيابان شهيد حسين فاطمي 19 غربي سابق - – پلاک 32 – طبقه 2 پشتیبانی و فروش - آقای مهندس قهرمانی 09213325921 توجه: شماره تماس زیر متعلق به شرکت رافابس سیستم است جهت تماس با موسسه مورد نظر خود می بایست با خود آن موسسه آموزشی تماس بگیرید رافابس سیستم دوره آموزشی برگزار نمی کند شماره تماس شرکت رافابس سیستم 021-77808872 توجه: شماره تماس فوق متعلق به شرکت رافابس سیستم است جهت تماس با موسسه مورد نظر می بایست با خود آن موسسه آموزشی تماس بگیرید