کارشناس فروش

» درباره شغل

آشنا با بازار کار پلیمری - ترجیحا خودرو

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی بازرگانی

کارشناسی ارشد بازرگانی

کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

فروش محصولات پلیمری (حرفه ای)

ارائه گزارش ها مرتبط به سرپرست مربوطه (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

تولید و مواد > مواد مصرفی

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-40

حداقل تجربه موردنیاز : 5 سال

درخواست استخدام