کارشناس مهندسی صنایع

» درباره شغل

محل انجام شغل در شهر صنعتی پرند می باشد.

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

زمانسنجی (حرفه ای)

بالانس خط تولید (حرفه ای)

برنامه ریزی تولید (حرفه ای)

برنامه ریزی مواد (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

صنایع لوازم خانگی > یخچال و تلویزیون

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-40

حداقل تجربه موردنیاز : 2 سال

درخواست استخدام