برنامه نویس هوش عملیاتی

» درباره شغل

تسلط بر برنامه‌نویسی C آشنایی با برنامه‌نویسی سیستمی آشنایی با سیستم‌عامل لینوکس آشنایی با مفاهیم پایگاه‌داده

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

برنامه‌نویسی C (حرفه ای)

برنامه‌نویسی سیستمی (حرفه ای)

کار با سیستم‌ عامل لینوکس (حرفه ای)

کار با پایگاه‌ داده (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

مالی و بانکداری > بانکداری

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-40

حداقل تجربه موردنیاز : 2 سال

درخواست استخدام