تحلیلگر کسب و کار

» درباره شغل

آشنایی با روش های تحلیل، توانایی استخراج پروسه های کسب و کار و توانایی مستند سازی

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد MBA

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طراحی و اجرای روش های تحلیل (حرفه ای)

استخراج پروسه های کسب و کار (حرفه ای)

مستندسازی کلیه فرایندهای کسب و کار (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

مالی و بانکداری > بانکداری

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 28-50

حداقل تجربه موردنیاز : 4 سال

درخواست استخدام