برنامه نویس ارشد php

» درباره شغل

توسعه و تکميل شبکه اجتماعی، سامانه‌های موبايل و نرم‌افزار‌های مکمل در بازار سرمايه

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی نرم افزار

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

تسلط بر PHP 5.5 و پياده‌سازی مفاهيم شی‌گرايی در آن (حرفه ای)

تسلط بر MVC FrameWorks ترجيحا آشنا با ZF 2 (حرفه ای)

تسلط بر ORM FrameWorks ترجيحا آشنا با Doctrine ORM (حرفه ای)

تسلط بر JavaScript library مانند (jQuery, MooTools, AngularJS) (حرفه ای)

تسلط بر زبان انگلیسی (حرفه ای)

خو گرفته با فرآیند‌های تولید نرم‌افزار و استفاده از ابزارهای مرتبط (حرفه ای)

حداقل ۳ سال تجربه تیمی در تولید نرم‌افزار (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 22-35

حداقل تجربه موردنیاز : 3 سال

درخواست استخدام