مدیر فروش

» درباره شغل

طراحی، راهبری و مدیریت فرایندهای بازاریابی و فروش

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مدیریت بازاریابی

کارشناسی مدیریت

کارشناسی MBA

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طراحی، راهبری و مدیریت فرایندهای بازاریابی و فروش (Management)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

مدیریت و بازرگانی > مدیریت بازاریابی و تبلیغات

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 30-45

حداقل تجربه موردنیاز : 5 سال

درخواست استخدام