مدیر فروش

» درباره شغل

راهبری و برنامه ریزی فرایند مدیریت فروش

» تحصیلات موردنیاز

Master مدیریت

Master MBA

Master مدیریت بازرگانی

Master مهندسی صنایع

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

نظارت بر اجرای صحیح فرایند فروش و بازاریابی (Management)

نظارت بر اجرای صحیح تحقیقات بازار (Management)

نظارت بر اجرای صحیح قیمت گذاری و مشتری مداری (Management)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

پزشکی و روانپزشکی > دارو، دوا و درمان

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 30-50

حداقل تجربه موردنیاز : 6 سال

درخواست استخدام