کارشناس خدمات ارزش افزوده

» درباره شغل

استخدام کارشناس خدمات ارزش افزوده Vas expert

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مدیریت

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

توانایی یادگیری سریع (حرفه ای)

دانش مناسب کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس (حرفه ای)

دارای ویژگی های انگیزشی و هماهنگی و پیگیری بالا (مدیریتی)

برخورداری از توانایی کارگروهی (حرفه ای)

توانایی مدیریت امور با اولویت‌های متفاوت به صورت همزمان (حرفه ای)

دارای مهارت های ارتباطی مناسب (کلامی و نوشتاری) (مدیریتی)

آشنایی با مفاهیم بازاریابی محتوا (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 25-30

حداقل تجربه موردنیاز : 2 سال

درخواست استخدام