کارشناس بازاریابی و تبلیغات

» درباره شغل

در این شغل، کارشناس بازاریابی و تبلیغات زیر نظر مدیریت بازاریابی و فروش فعالیت می کند. طراحی فرایندهای بازاریابی و تحقیقات بازار از جمله وظایف این شغل است

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مدیریت

کارشناسی ارشد MBA

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طراحی و پیاده سازی فرایند بازاریابی و تبلیغات (حرفه ای)

طراحی پرسشنامه های تحقیقات بازار (حرفه ای)

شناسایی فرصت های بازاریابی مجازی و غیر مجازی (حرفه ای)

شناسایی نمایشگاه های مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات (حرفه ای)

نگهداری مشتریان در فضای شبکه های مجازی (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

فناوری اطلاعات > اینترنت

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-32

حداقل تجربه موردنیاز : 2 سال

درخواست استخدام