کارشناس تضمین کیفیت

» درباره شغل

کارشناس تضمین کیفیت در شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، در محیطی پویا و سرزنده و با تعامل با واحدهای دیگر مسئولیت استانداردسازی فرایندها را دارد

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مهندسی برق

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مهندسی مکانیک

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طراحی و پیاده سازی فرایندهای سازمانی (حرفه ای)

استاندارد سازی فرایندهای سازمانی (حرفه ای)

تجزیه و تحلیل ورودی ها و خروجی های واحدهای مختلف (حرفه ای)

ارائه پیشنهادهای بهبود در رابطه با فرایندهای سازمانی (حرفه ای)

ارائه پیشنهادهای بهبود در رابطه با چارت سازمانی شرکت (حرفه ای)

ارائه پیشنهادهای بهبود در رابطه با چارت سازمانی شرکت (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

برق، الکترونیک و مخابرات > برق

مالی و بانکداری > مدیریت سرمایه

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 25-40

حداقل تجربه موردنیاز : 3 سال

درخواست استخدام