کارشناس منابع انسانی

» درباره شغل

این شغل، زیر نظر مدیریت منابع انسانی به امور اجرایی فرایند مدیریت منابع انسانی شرکت رافابس سیستم رسیدگی می کند. استخدام، مصاحبه، ارزیابی شغل و شاغل، حقوق و دستمزد، بررسی ورود و خروج کارکنان از دیگر وظایف این شغل است

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی مدیریت آموزش

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

اجرای فرایند جذب و استخدام پرسنل جدید (حرفه ای)

مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد 360 درجه پرسنل (حرفه ای)

اجرای امور مربوط به حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی (حرفه ای)

امور مربوط به نیازسنجی آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی اثربخشی آنها (حرفه ای)

برنامه ریزی زمان مصاحبه ها، مصاحبه عمومی و معارفه پس از استخدام (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

مدیریت و بازرگانی > مشاوره مدیریت

مدیریت و بازرگانی > منابع انسانی

فناوری اطلاعات > توسعه نرم افزار

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-35

حداقل تجربه موردنیاز : 1 سال

درخواست استخدام